PRAWO PRACY I PODATKOWE

Sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o odszkodowanie, sprawy o mobbing,doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, sprawy o wysokość składek, sprawy o wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych, sprawy o prawo do emerytury.