PRAWO GOSPODARCZE

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych (indywidualnych przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych), rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, łączenie i przekształcanie spółek handlowych, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, doradztwo prawne, dochodzenie należności umownych oraz obrona przez roszczeniami innych podmiotów, sporządzanie i opiniowanie projektów umów.