PRAWO RODZINNE

Sprawy o rozwód i separację, sprawy o unieważnienie małżeństwa i inne

oraz o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, sprawy o alimenty, sprawy o kontakty z dzieckiem, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie.