TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

 

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Celem jest zapewnienie w szerszym zakresie pomocy finansowej przedsiębiorcom i pracownikom z powodu negatywnego oddziaływania koronowirusa na gospodarkę.

Wskaż kursorem na zdjęcie senatu aby odsłonić treść 🙂

 

 

 

Kluczowe rozwiązania tarczy antykryzysowej

 

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.”

źródło: http://bitly.pl/9PPqh

 

Poniżej przedstawiamy komu i jaka pomoc przysługuje:

 

Mała firma np. restauracja

pracownicy 0-9

pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)też samozatrudniony
Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS

Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Możliwość świadczenia usług na dowóz
Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
Wakacje kredytowe
Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
Przesunięcie płatności za media
Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

źródło: http://bitly.pl/9PPqh

 

Średnia firma, np. palarnia kawy

pracownicy 10-49

Współfinansowanie przez państwo postojowego
Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
Przesunięcie płatności za media

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

źródło: http://bitly.pl/9PPqh

 

Duża firma, nr. Producent mebli

pracownicy 50-249

Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe

– Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy,

– Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł,

– Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

 

Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
Uelastycznienie przepisów rynku pracy
Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

źródło: http://bitly.pl/9PPqh

 

Firma transportowa:

 • Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • Finansowanie postojowego
 • Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

 

Firma turystyczna:

 • Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 • Przesunięcie płatności za media
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • Finansowanie postojowego
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja”

 

źródło: http://bitly.pl/9PPqh