SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Jaki jest skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

 

Ogłoszenie upadłości powoduje że przestają być naliczane odsetki z tytułu braku spłaty długów.

Wszystkie toczące się postępowania egzekucyjne po ogłoszeniu upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu.

Zakończone jest otrzymywanie monitów od firm windykacyjnych oraz prowadzenie przesądowej windykacji.

Uwaga! Z dniem ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość zarządu mieniem i możliwość korzystania z  mienia. Czynności prawne dotyczące mienia upadłego są nieważne

W postępowaniu egzekucyjnym długi niespłacone pozostają, natomiast po ogłoszeniu upadłości i wykonaniu planu spłaty upadły uwalnia się od wierzycieli. Bez znaczenia pozostaje, że nie spłacił wszystkich należności. To przewaga upadłości, nad egzekucją.

 

Sprzedaż mieszkania w upadłości konsumenckiej a postępowaniu egzekucyjnym

 

Jeśli wysokość długu jest wyższa niż wartość nieruchomości to słusznym jest zastanowienie się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.  Dojdzie do utraty mieszkania, ale dzięki temu wszystkie długi zostaną spłacone lub umorzone.

W postępowaniu egzekucyjnymi dług zostanie spłacony do wartości nieruchomości. Dodatkowo, wysokość ta zostanie pomniejszona o : wynagrodzenie komornika, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenia radcy prawnego/adwokata. W postępowaniu egzekucyjnym dojdzie do sprzedaży mieszkania za niższą cenę.

W obydwu przypadkach nastąpi sprzedaż nieruchomości, jednak jest ważna różnica,

W upadłości konsumenckiej dłużnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie równowartości czynszu za wynajęcie mieszkania za okres od  12-24 miesięcy.

W rezultacie dłużnik otrzymuje środki na wynajem nowego mieszkania.

Po zakończeniu egzekucji komorniczej dłużnik nie otrzyma środków na wynajem mieszkania.

Wszczynane jest postępowanie przez komornika o eksmisję, której kosztami obciąża się dłużnika. Powstaje kolejny dług, którego nie jesteś w stanie spłacić.